Moa Graaf - Illustratör

På grund av det rådande läget och osäkerheten kring hur AI samlar materiel, och där befintliga bilder stjäls för upplärning av programmen, så kommer jag tillsvidare att minimera tillgängligheten till mina bilder på nätet. Förhoppningsvis kommer det lagändringar framöver som ger fysiska upphovspersoner större skydd och att jag då kan ha en välfungerande hemsida igen.

Tills vidare kommer jag att behålla lite bilder under rubriken "Uppdrag".